top of page

ติดต่อเรา

Asset 27.png

8/11 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10230 

Asset 29.png
Asset 24.png
tiktok.png
Asset 25.png
Asset 26.png
Asset 30.png

ร้านอร่อยย่านนี้

bottom of page